Spese di rappresentanza


Spese di rappresentanza 2018

Filename Info Modified
Spese_di_rappresentanza_2018.pdf 85 KB 11.04.2019 18:15

Spese di rappresentanza 2017

Filename Info Modified
Spese_di_rappresentanza_2017.pdf 93 KB 03.05.2018 13:33

Spese di rappresentanza 2016

Filename Info Modified
Spese_di_rappresentanza_2016.pdf 989 KB 06.02.2018 12:12

Spese di rappresentanza 2015

Filename Info Modified
Spese_di_rappresentanza_2015.pdf 780 KB 03.05.2016 13:23

Spese di rappresentanza 2014

Causal\FileList\Controller\FileController ERROR:

File /dati/paginemenu/Trasparenza%20PA/spese_rappresentanza/2014/ does not exist.

Spese di rappresentanza 2013

Causal\FileList\Controller\FileController ERROR:

File /dati/paginemenu/Trasparenza%20PA/spese_rappresentanza/2013/ does not exist.

Spese di rappresentanza 2012

Causal\FileList\Controller\FileController ERROR:

File /dati/paginemenu/Trasparenza%20PA/spese_rappresentanza/2012/ does not exist.

Spese di rappresentanza 2011

Causal\FileList\Controller\FileController ERROR:

File /dati/paginemenu/Trasparenza%20PA/spese_rappresentanza/2011/ does not exist.